O nama

PRag d.o.o. je društvo za medijsku promociju, odnose s javnošću i marketing koje je počelo sa radom u u proljeće  2006. godine. PRag d.o.o. danas ima osam stalno zaposlenih vrhunskih profesionalaca i dvadesetak stalnih saradnika angažiranih po ugovoru o djelu/autorskom ugovoru.

Zahvaljujući našim stručnjacima s mnogo teorijskog  znanja i praktičnog iskustva u mogućnosti smo pružiti  visokokvalitetne komunikacijske i promotivne usluge, prilagođavajući ih trenutnim potrebama naših klijenata te tako uspješno ostvariti i najzahtjevnije projekte.

Tokom višegodišnjeg djelovanja na bosanskohercegovačkom i regionalnom tržištu PRag d.o.o. se dokazao kao profesionalna agencija koja prati savremene trendove PR, event i marketing menadžmenta.

U proteklih 14 godina uspješno smo, za različite domaće i klijente iz inozemstva, realizirali različite vrste događaja, javnih kampanja, kampanja zagovaranja, promotivnih kampanja itd.

Sami predlažemo i nudimo rješenja i inovacije klijentima koje su se u našoj praksi pokazala kao uspješna, a klijentima donosila različite benefite. Raposlažemo savremenom opremom koja nam je dostupna u svakom trenutku.

Spremni smo učiti i stalno savladavati nova znanja i vještine, kako bismo odgovorili zahtjevima klijenata.

„Odavno sam zapazio da uspešni ljudi retko sede i čekaju da im se stvari dešavaju. Oni izađu i dese se stvarima.“ – Leonardo da Vinci

NAŠA VIZIJA:

TRAJNO POSVEĆENI PRONALAŽENJU NAJBOLJIH KOMUNIKACIJSKIH RJEŠENJA ZA NAŠE KLIJENTE TEMELJENIH NA ZNANJU, PROFESIONALNOSTI I INOVATIVNOSTI

„Svi vaši snovi mogu postati stvarnost – ukoliko imate hrabrosti da ih slijedite.  Walt Disney

NAŠA MISIJA:

KROZ PARTNERSKI ODNOS SA KLIJENTIMA, PRONALAZIMO NAJBOLJA RJEŠENJA ZA KVALITETNO KOMUNICIRANJE I PREDSTAVLJANJE U JAVNOSTI.

„Jučer  sam bio pametan. Želio sam mijenjati svijet. Danas sam mudar. Mijenjamsebe.“  Sri Chinmoy